Η Διεθνής οικονομία το 2023
Ένα μικρό περίγραμμα

Η

Τα εισοδήματα (τα πραγματικά) υπέστησαν ένα σημαντικό πλήγμα από την αύξηση του κόστους της ενέργειας, γεγονός που επηρεάζει το 2023 την συνολική ζήτηση (κατανάλωση).

Το 2023 , στην καλύτερη περίπτωση, οι οικονομίες θα κινηθούν σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπορεί όμως να περάσουν και σε ύφεση. Αυτό θα πρέπει να συσχετισθεί και με την πορεία του πληθωρισμού.

Στον ορίζοντα διαφαίνονται τρείς εκδοχές:

1η : Ο πληθωρισμός υποχωρεί και η οικονομία δεν περνά σε ύφεση. Κινείται όμως σε αρκετά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2022. (η καλή εκδοχή)

2η Ο πληθωρισμός υποχωρεί αλλά η οικονομία μπαίνει σε ύφεση, έστω και μικρή (μέτρια εκδοχή)

3η Ο πληθωρισμός διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (εξ’αιτίας κύρια του ενεργειακού) και η οικονομία περνά σε ύφεση.(η κακή εκδοχή)

Ο πιο προβλέψιμος δείκτης για το 2023 είναι ο δείκτης της ανάπτυξης. Θα κινηθεί πτωτικά. Πόσο πτωτικά θα το δούμε. Από τα πιο χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης έως και αρνητικά.

Πιο απρόβλεπτος δείκτης είναι ο δείκτης του πληθωρισμού. Λόγω περιορισμού της ζήτησης θα πρέπει κανονικά να υποχωρήσει, αλλά αν συνεχιστεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα

Μ.X.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Σχόλια

Μήλιος Χρήστος

Kατηγορίες

Ιστορικό