ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για την πρόταση δημοψηφίσματος)

Μετά την εξαγγελία του δημοψηφίσματος :
Οι εκλογές , χωρίς να αποτελούν κανενός τύπου ουσιαστική διέξοδο, έγιναν αναπόφευκτες.
Η Κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να απομακρυνθεί το συντομότερο δυνατό από την εξουσία.
Ευχής έργο να γίνει κάτι τέτοιο μέσα από την εκδήλωση μιας παλλαϊκής αξίωσης.
Αλλά και η «εκ των έσω» ανατροπή της ή η ανατροπή της μέσω οποιασδήποτε θεσμικής πρωτοβουλίας είναι θεμιτή και αναγκαία υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο Γ. Παπανδρέου αποτόλμησε την έξοδο από το γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτονομήθηκε πλήρως αγνοώντας τους σύγχρονους περιοριστικούς όρους άσκησης Εθνικής πολιτικής. Μη έχοντας την παραμικρή επίγνωση των ορίων του και των ορίων που έχουμε γενικά σαν χώρα. Γεγονός που μόνο σε περιπέτειες μπορεί να οδηγήσει την Ελληνική κοινωνία.

Οι εποχές που οι πολιτικές κρίσεις στην Ελλάδα συνιστούσαν αποκλειστικά εσωτερική της υπόθεση ανήκουν στο παρελθόν. Η πολιτική σήμερα, θέλουμε δεν θέλουμε, έχει ευρύτερες Ευρωπαϊκές ακόμα και οικουμενικές διαστάσεις. Καιρός να το αντιληφθούμε. Να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από παθολογικούς εθνοκεντρισμούς και εσωστρέφειες. Να κατανοήσουμε την συνάφεια των διεθνών πολιτικών πραγμάτων και να κινηθούμε μέσα σε αυτά με βαθιά επίγνωση της αλληλεξάρτησης τους. Αλλιώς κινδυνεύουμε να περιθωριοποιηθούμε.

Η Σύνταξη