ΑρχείοΜάιος 2004

Μια αναφορά στην ΕΜΑΣ

Το παρακάτω κείμενο είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και προβληματισμών που έγιναν την Άνοιξη του 2004 και έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Απ’ τις πολιτικές κινήσεις που λειτούργησαν ή υπολειτουργούν ακόμη με άλλες μορφές (μικρότερων ομάδων – προσωπικών – τοπικών και κλαδικών συσπειρώσεων) μπορούμε να αναφέρουμε τη διάσπαση του ’76, το χώρο του παλιού ΠΑΚ, την ομάδα των Ιταλών (Χαραλαμπίδης), την...

Kατηγορίες

Ιστορικό