Το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Μερικές Προσεγγίσεις

Τ

Δημοσιεύουμε σήμερα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο της φίλης μας Γιάννας Καλαϊτζίδου στα πλαίσια της ανοιχτής συζήτησης για την Οικολογία.

Το Ενεργειακό δεν εξαντλείται στην επικαιρότητά-του (στην άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου). Εχει μονιμότερες και ευρύτερες διαστάσεις. Είναι ένα από τα βασικά θέματα μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να δει, σήμερα, και να κατανοήσει πλευρές της σύγχρονης πραγματικότητας. Να αντιληφθεί τις νέες διεθνείς εξαρτήσεις και τους καταναγκασμούς, την πραγματική βάση των νέων γεωστρατηγικών ανταγωνισμών.
Το Ενεργειακό έχει πάρει τη θέση του σημαντικότερου παράγοντα στην διαμόρφωση των νέων διεθνών συσχετισμών.

«Οι δρόμοι της Ενέργειας» τά δίκτυα, οι αγωγοί, δίνουν με τον πιο παραστατικό τρόπο την εικόνα της Ενεργειακής δομης που, κατά βάση θα έχει ο κόσμος στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης. Μιά δομή με πολλές διαβαθμίσεις, με επικυρίαρχα κέντρα ισχύος, και πολλών επιπέδων ελέγχους κι εξαρτήσεις.

Το ενεργειακό βέβαια έχει κι άλλες πλευρές. Την Οικονομική, την κοινωνική, διαμορφώνει τις κλιματολογικές συνθήκες, έχει σχέση με την μόλυνση του περιβάλλοντος, την πυρηνική εξάπλωση. Επηρεάζει όλες της πτυχές της ζωής, τα καθιερωμένα πρότυπα διαβίωσης όλων ανεξαίρετα των κοινωνιών.

Η κρίση του Ενεργειακού βάζει σε ανοιχτή δοκιμασία την Οικονομία. Το ενεργειακό αποκτά καθοριστική πλέον βαρύτητα στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών. Επανακαθορίζει τις κοινωνικές προτεραιότητες, το επίπεδο διαβίωσης. Γίνεται παράγοντας κοινωνικών κρίσεων και αλλαγών

Μέσω και του ενεργειακού οριζόμαστε σε μιά.εντελώς νέα εποχή κομβική για το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα μπορέσουν να απαντηθούν άραγε τά μεγάλα υπαρξιακά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά προβλήματα που ανακύπτουν?
Θα γίνει δυνατή η εκλογίκευση μιας πορείας που ξεφεύγει προς τον παραλογισμό? Θα αναπτυχθούν αντίρροπες τάσεις ικανές να ανακόψουν μια δρομολογημένη καταστροφική εξέλιξη και να προβάλουν μια άλλη θετική εκδοχή για το Αύριο της ανθρωπότητας? Ο χρόνος θα δείξει.

Στο κείμενο που ακολουθεί μπαίνει μια βάση για προβληματισμό και συζήτηση. Το θέμα εκτείνεται σε πολλά επίπεδα και προσφέρεται για έναν ανοιχτό διάλογο. Αναμένουμε συμμετοχές.

Η σύνταξη

.


.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : η φαυλότητα του κύκλου
Το BRΕΝT
Η παγκοσμιοποίηση και ο έλεγχος της Ενέργειας
Ο έλεγχος των πηγών και του ενεργειακού εφοδιασμού
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΑΡΤΗΣ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!
ΧΑΡΤΗΣ 2: ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΧΑΡΤΗΣ3: Ο σχεδιασμός και τα δίκτυα του Ρωσικού συστήματος τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου
ΧΑΡΤΗΣ 4: Η Gazprom στο Tajikistan
ΧΑΡΤΗΣ 5: ΗΠΑ- Αγωγός πετρελαίου Kazakhstan- Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC)
ΧΑΡΤΗΣ 6 : ΗΠΑ – Αγωγός φυσικού αερίου Iran – Pakistan
ΧΑΡΤΗΣ 7: ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ 8 : Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ : NABUCCO, SouthStream, North Stream , Bluestream , TGI , AMBO
ΧΑΡΤΗΣ 9: NABUCCO ΚΑΙ SOUTHSTREAM ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Φ.Α.
ΧΑΡΤΗΣ 10: O ΑΓΩΓΟΣ BLUESTRAM
… Η Ευρώπη
Η ευρωπαϊκή ενεργειακή δίψα
Η κλιματική αλλαγή…
Το χρηματιστήριο ρύπων και οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων
Τα σχέδια δράσης της Ε.Ε.
Η Ελλάδα…
Το Εθνικό Ενεργειακό ισοζύγιο σπατάλης
Η “απελευθερωμένη” ελληνική αγορά ενέργειας
“Ο Ρυπαίνων Πληρώνει”
Εναλλακτικές , Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας : Μέσα και έξω από τον ανταγωνισμό
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Επιμύθιο : Οι Αρχές , η φύση, η λογική, η επιστήμη

.


.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

.

.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , ο ενεργειακός πυρήνας της Ελλάδας , με τα ενεργειακά αποθέματα που διαθέτει, μπορούσε να εξασφαλίσει πλήρη ενεργειακή αυτοτέλεια για εκατονταετίες ! Σήμερα , μετά από μισόν αιώνα άναρχης και ληστρικής εκμετάλλευσης των λιγνιτικών αποθεμάτων από την ΔΕΗ, στην Ελλάδα της υπερσυγκέντρωσης στα αστικά κέντρα, της υπερκατανάλωσης και της ενεργειακής αναρχίας, τα αποθέματα του εθνικού καυσίμου (λιγνίτη) εξαντλούνται και δημιουργούνται συνθήκες άμεσης και πλήρους εξάρτισης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο , φυσικό αέριο, λιθάνθρακας).
[Σύμφωνα με την έκθεση μακροχρονίου ενεργειακού σχεδιασμού τα αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα ανέρχονται σε 3.200 εκατ. τόνους, 90% των οποίων βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Με τους σημερινούς ρυθμούς παραγωγής , σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα λιγνιτικά αποθέματα τής Μεγαλόπολης εξαντλούνται σε 25 χρόνια και αυτά της Δυτικής Μακεδονίας σε 35 χρόνια.]
Η αυτονόητη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μίγμα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπε

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Ιωάννα Καλαϊτζίδου

Σχόλια

Kατηγορίες

Ιστορικό